Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 5th ב-יוני, 2007

אם נעצור רגע לחשוב

(כן אני מודעת לזה שהבקשה לא קלה)

נבין שמעולם לא באמת נפגשנו עם אף-אחד. זאת תמיד אותה פגישה חוזרת עם עצמנו, לעולם במעגל סגור.
כשאנחנו פוגשים במישהו, אנחנו לא פוגשים "אותו", אנחנו בעצם תמיד פוגשים את עולם הדימויים שיש לנו עליו. כל אדם (ולמעשה כל תופעה, אבל כרגע אני מתמקדת ביחסים) שנקרה בדרכנו אנחנו מספרים לעצמנו עליו סיפור. הסיפור מתייג אותו, באמצעות תיוגים שונים, כמו היינו ספרנים מקטלגים.
כל מה שהוא או היא יעשו יכנס לתוך המערכת הקיימת של הקיטלוג הכללית וגם לתיקיה הפרטית שיש לנו עליו.
אנחנו בעצם לעולם לא פוגשים את האדם ממול במפגש בלתי אמצעי ללא התיווך הזה. גם לא את עצמנו (אבל הסוגיה של המפגש עם עצמנו היא יותר מורכבת ואני מעדיפה לא להיכנס אליה).

יש לזה בוודאי כל מיני תועלות אבולוציוניות, או לפחות משם זה התחיל, ככה זה נראה. אם האיש ממול מסוגל להזיק לי, הוא מתויג ככזה והגישה אליו זהירה וחשדנית. התיוגים, חוסכים באנרגיה, אני לא כל פעם צריך ללמוד את המסלול מחדש.

אבל כמו חלק מההרגלים שלנו, גם ההרגל הזה, אני מוצאת שהוא יותר מזיק מתורם. הוא מזיק כי המורכבות במציאות היא גדולה וישנה תנועה שהיא תנועה חיה ,שבה הכל משתנה, תמיד. ההצמדות לסיפור יוצרת עיוורון; עיוורון לפרטים, עיוורון למידע סותר, מקובעות, נוקשות ומתחזקת את האשלייה שאני יכול להקיף בן אדם במילים, במחשבות, בתיאור ליניארי. וגם שיש מולי משהו שהוא קבוע ויציב – כשהדבר היחיד שהוא קבוע ויציב זה הסיפור שלי אודות המציאות. זה להיצמד לתיאור של המחשבות שמסתובבות אצלי בראש במקום לממשות המתהווה מולי.
אנחנו גם חשים וחווים כמובן את הממשות וגם זה חלק מהאינפוט ולתיקיות שלנו יש חיבור מסוים אל הוויה החיה הזאת. אבל זה חיבור מסורס שלעולם לא חווה במלאות את הדבר החי.
לאנשים גם יש אפיונים ונטיות קבועות [שנבנים על אותו בסיס של למידה והתקבעות] – שאותם אני מזהה. זאת אומרת גם זה בסיס שמחובר לממשות.

ועדיין.
האם יש לי אפשרות להרפות מהאחזקה של הדימויים האלה? זאת שאלה שמעניינת אותי.
מה זאת אומרת להרפות מהאחזקה של הדימויים? – זה פשוט לא לפתוח את התיקייה של זה שמולי. לתת לתחושות לדבר, לחוויה. להאזין למה שמתרחש אצל במפגש מבלי לסתום את זה עם הבטון של הסיפור המוכר. האם זה אפשרי?

[כל זה כמובן מתחבר לשאלה הגדולה באמת האם אני יכול "לדעת" משהו על המציאות, ואם כן מה ההבדל בין הידיעה הזאת לסיפורים שאני מספר לעצמי]

Read Full Post »