Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 20th ב-יולי, 2007

להתבוננות ולמידה עצמית במצבים שכבר הבנתי שלא בא לי לחזור אליהם/עליהם, אבל עדיין מוצא את עצמי עושה אותם, או מעורב בהם.

* מה כאן אשלייה?
* האם אני יכול לא להגיב (
הכוונה היא גם לתגובה חיצונית, אבל בעיקר לתגובה הפנימית, במחשבות, תגובה שמשאירה אותי בתוך הסיטואציה – כמו למשל מחשבות שקשורות לקונפליקט הפנימי סביב ההתרחשות: זה רע מה שאני עושה, למה אני ממשיך וכו') ?
* מה האינטרס שלי באותו הרגע?
* מה מצבי עכשיו כשאני עושה/חושב את זה?
* מתוך מה זה בא ?
* לאן זה רוצה להמשיך?
* מה מסתתר מאחורי זה ? מה קצה החוט?
* לאן זה יוביל אותי אם אני אמשיך עם זה?
* מה האסוציאציה הבאה שקשורה עם זה באמת?
* למה זה לא מעניין אותי?

מוגש כשירות לציבור במסגרת הפרויקט הזה

אתם מוזמנים להוסיף שאלות.

Read Full Post »