Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 17th ב-ספטמבר, 2007

אמסטרדם

רק התחלנו כאן את השבוע ו-
אני עייפה ממקומות, מאנשים. מלארוז, מלפרוק. משפות זרות. מבתי מלון. אני רוצה הביתה.

Read Full Post »