Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 13th ב-נובמבר, 2007

בלוגיש כמשל

כבר היו כאן לא מעט דיונים על נושא האגרגטורים. אני רוצה להתייחס כאן לנקודה שלטעמי היא בעייתית.
העובדה שאגרגטורים כמו,למשל, בלוגיש וישראלוונטי שומרים אצלם פוסטים.
אין לי עניין למחוק את עצמי מהאגרגטורים. אני רוצה להמשיך ולהנות מההפניות שאני מקבלת דרכם. כפיתרון אישי, הפעלתי את האפשרות לא לפרסם טקסט מלא אלא רק תקציר – אבל זה עדיין לא פוטר את הבעיה העקרונית.

בעיני הקונספט הזה של אגרגט ששומר אצלו את הפוסטים שהוא אוסף הוא בעייתי מאוד מבחינת זכויות. ריכוז של הפוסטים שכתבתי בבלוג שלי – מקומם אחד – הבלוג שלי. היכולת הזאת של האגרגטור לשמור פוסטים גם יוצרת מצב שכאשר אתה מוחק אצלך פוסט הוא ממשיך להתנוסס בגאון בבלוגיש.

אני חושבת שהעניין הזה חייב להיות מוסדר. שהמצב הזה הוא בלתי נסבל.

אני חושבת שהפעלה כזו של אגרגטור היא גם בעייתית מהבחינה המשפטית.כי אגרגטור שמנוהל כך, מפקיע ממני את הבלעדיות על ניהול התכנים שלי.

בנוסף לכל הצרות האלו, בעל האגרגטור של בלוגיש, גם לא טורח לענות למיילים ששולחים אליו. בעבר ניסיתי לפנות אליו בעניין של פוסט שפרסמתי ומחקתי ונשאר להתנוסס אצלו, ללא הועיל. המצב הזה רק ממחיש את הבעיתיות שאני מדברת עליה.

Read Full Post »