Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 8th ב-אפריל, 2010

אני חושבת לא מעט על הגישה של יו ג'י.  יש בה משהו מטעה, אם כי אני חושבת שאני מבינה מה יו ג'י מנסה להשיג. גם זאת דרך. זה לא רק שיש מוארים שונים יש דרכים שונות. יו ג'י לא צודק כשהוא אומר שמה שיש עכשיו זה מה שיהיה כשנפסיק להאמין ב"אני". ברגע שאני מפסיק לראות את הדברים דרך החרכים האומללים של האני, נראה לי שהחיים משתנים. אי אפשר להפסיק להאמין שהאני קיים מבלי להפסיק להאמין במחשבות. להבין ש"אין אני" זה לראות את האופן שבו המחשבה מייצרת דואליות שקרית. כל הזמן. יש לי כאב ראש – שקר. אני מפחדת –שקר. אני רעבה – שקר. מה שיש זה – כאב ראש, פחד ורעב. אין אף אחד שהכאב ראש הוא שלו ואין אף אחד שהפחד הוא שלו ואין אף אחד שהרעב הוא שלו. יש מחשבה שאומרת הרעב הזה שלי. אני רעבה. זה קונסטרוקט ( מבנה) מחשבתי שהוא שקרי ומתקיים רק במחשבה שמפרשת את המציאות. אותו הדבר עם העניין הזה של השוואות. יותר מ- , פחות מ- כשאני שוקלת או מודדת – אני יכולה להגיד יותר מ. אז המחשבה פועלת במקום הנכון והמתאים לה. אבל להגיד על תופעות שמשהו הוא יותר ממשהו – זה קשקוש. אני לא יכולה להיות חכמה יותר או יפה יותר או טיפשה יותר. זה קונסטרוקט. זאת מחשבה  וזה שקר. יש תופעות במימד המנטאלי ואין אפשרות/מקום להשוות ביניהם וכל השוואה כזאת היא דמיונית והסיבה היחידה שאנחנו עושים את זה היא כי אנחנו מתחזקים את האגו.

 בכל אופן – ברגע שמפסיקים להאמין לכל הקונסטרוקטים ( אני פשוט נורא אוהבת את המילה קונסטרוקט), ברגע שמפסיקים להאמין למחשבות – החיים משתנים ויו ג'י מטעה. אבל הוא לא מטעה כי הוא רוצה להטעות. הוא אומר את מה שהוא אומר כי הוא רוצה שהאמונה הזאת ב"אני" תמות. ומה שמתחזק את האמונה הזאת באני הן הציפיות העתידיות. בכלל תפיסת העתיד. אתמול פירסמתי בעמוד ציטוט של קייטי ביירון, אלוהים בדמות אדם, כמו כולנו, שאומרת שאם אתה רוצה גיהנום תשיג לעצמך עתיד. אז יו ג'י רוצה לייצר את הנקודה הזו שבא אתה מפסיק לצפות לכלום – ואז אולי אז , ייווצר מפסיק שקט, כדי שהתנועה הזאת תיפסק. אחרי שהיית מוכן לוותר על הכל  ( כשאין ציפיות זה ויתור, זאת התמסרות מוחלטת). במקום הזה של ההתמסרות – אפשר לצפות באופן נקי יותר בריקוד השקרי של המחשבה.

וגם נראה לי שהוא עבר קטע בעניין. במובן שאולי על רקע התרבות שלו – היו לו איזה  ציפיות גרנדיוזיות מההארה במובן שיתחילו לצאת ממנו קרניים של אור או שמשהו מאוד דרסטי ובומבסטי יתרחש. ובמובן הזה – זה לא קרה.

אלו היו 30 הגרושים שלי על יו ג'י, שאני מקווה שבמקום שאליו הוא התאייד הוא סולח לי שקראתי לו חרא של מואר. כל יצור אנושי שמוכן ללכת את הדרך הזאת שמובילה אל החופש, ומוכן ללכת לאיבוד, אני משתחווה לפניו. אין קדוש מזה.

Read Full Post »