Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אלימלך מליזענסק’

כבר נשפכו הררי מילים על האופן שבו החרדים לא מצייתים לצו בית המשפט ולחוקי המדינה – מחד ומאידך – חולבים את הפרה הזו (ע"ע השלמת הכנסה) והאופן שבו הפוליטקאים מוכרים אותנו ואת האינטרסים של הציבור בישראל וכיצד המכירה הזו בסופו של דבר היא בעוכרי כולם, כולל החרדים, ומה שקורה עכשיו סביב עניין עמנואל ממחיש את זה.

מדוע המצב הזה גרוע גם לחרדים? כי הם הולכים ומסתגרים בעולם שהופך להיות חשוך ומעוות, עולם סגור שאינו פתוח למשא ומתן שהולך ומסתגר אל תוך הטירוף הפנימי שלו, ללא בלמים ובקרות. סוג של היפנוט פנימי שהולך ומתרחק מהמקורות.
השם יתברך מתהפך עכשיו מבושה על בניו ובנותיו, על האופן שבו הקהילה החרדית רואה בגזענות ואפליה – נושא לקידוש השם. עד כמה ניתן להרחיק מאיזה מקור בסיסי של מוסר והגינות, של ו"אהבת לרעך כמוך"?

קל להיווכח עד כמה עמוקה, אפלה ומעוותת – הרוחניות של העולם החרדי שיוצא היום להפגנות ולמסירת חייו ולו כדי שניתן יהיה להמשיך ולהפלות בין אשכנזים למזרחיים במוסדות החינוך. אפליה שאומרת שאדם אחד, יהודי אחד נעלה מאדם אחר, יהודי אחר, עד כדי כך נעלה שלא ראוי שהילדים של שניהם ילמדו יחד. הגזענות והשוביניזם כלפי הגר לא נעצרים בשער גם כשמדובר ביהודים. האנשים האלה מוכנים לשבת בכלא כדי להגן על תפיסת עולמם שאשכנזים וספרדים לא רצוי להם להתערבב אלו באלו. תפיסת עולמם לפיה האשכנזים טובים יותר מהמזרחיים.
עתון הארץ מדווח שבבית המדרש בחסידות סלונים בעמנואל, החסידות הדומיננטית בישוב, האווירה בשעות האלה היא של התרוממות אקסטטית. מדברים שם על קידוש השם ועל עולים למוקד בימי הפריצים.
לו אני במקומם הייתי יושבת עם שק אפר על הראש.
החרדים, המתיימרים להיות הנושאים בעול הרוחניות של עם ישראל , מתגלים במערומיהם.
זה לא חדש. מעולם לא ראינו חרדים שיוצאים להילחם למען לא יעשקו אלמנה ויתום בישראל.

וש"ס –  המזרחיים שמצביעים עבור ש"ס ככאלה שיחזירו עטרה ליושנה? – זה המקרה הקלאסי של הפנמת הדיכוי – הרב עובדיה יוסף "מזועזע" מעצם העתירה. אתם קולטים? ש"ס שותקת ולא רק זו בלבד ששותקת – אלא ראשיה שוקלים האם להצטרף לתמיכה להפגנות.

איזו התרחקות מכאיבה ונוראית של החסידות ממקורותיה, מדברי הרב אלימלך מליזענסק – דור שלישי לבעש"ט: " וישמור עצמו מלשנוא שום אדם מישראל, כולל אלו הרשעים שנודעים לו בבירור שאי אפשר לדונם לכף זכות וכל שאפשר לדונם לזכות מחויב לאהוב כנפשו בכל מאודו בגופו וכנפשו לקיים ואהבת לרעך כמוך" (מתוך "הנועם אלימלך", הנהגות האדם).

פרסיקו שנכנס למעיים של הסיפור הזה – כתב פוסט מצוין ובו הוא בין היתר גם מפרט את התקנון המוצע של מרכז החינוך המדובר. תקנון שממחיש את הקנאות וההקצנה שהחסידים עוברים, את ההכרח שלהם ללכת ולהסתגר יותר ויותר בתוך עצמם וההקצנה שמטבע הדברים חייבת להחריף, כדי להמשיך ולהחזיק בכל האיסורים האלה והבידול ממה שמתנהל סביבם בעולם המודרני.
רק לשם דוגמא – סעיף ג. בתקנון : מטעמי צניעות לא יותר לבנות לרכוב על אופניים מחוץ לבית. וגם – סעיפים

  • ו. אין להפעיל רדיו בבית כלל. אין להחזיק בבית מחשב שבאמצעותו ניתן לצפות בסרטים מכל סוג. כמובן שלא ניתן לאפשר חיבור לאינטרנט.
  • ז. יש להימנע מלקיחת הילדות לבתי מלון ולאתרי נופש למיניהם. אין להתארח בבתים של קרובים או ידידים שאינם שומרי תורה ומצוות.

זה לא ייגמר טוב.

וכאן עוד מאמר מצוין בנושא שגיליתי.

Read Full Post »